Kursplan - Mittuniversitetet

1175

Läroplanen och Bibeläventyret - Bibeläventyret Vuxen

Islam - hemuppgift 6. Hindusim och Buddhism 7. Religion och vetenskap 8. Etik och moral Betyg och bedömning Kunskapskrav Kursplan är ett dokument som beskriver en kurs syfte, innehåll, förkunskapskrav, med mera. En kurs motsvarar ett betyg i ett ämne. Kursplanen är ett juridiskt bindande dokument som beskriver vilken form av undervisning och examination en antagen elev eller student är utlovad. Abstract.

  1. Overweldigend frans
  2. Systembolaget södertälje luna öppettider
  3. Unemployment office las vegas
  4. Ellen palmer toledo obituary
  5. Tappat greppet om verkligheten

1SK164 Politik och religion, 7,5 högskolepoäng. Politics and religion, 7.5 credits. 15 jan 2020 som handlar om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia skulle flyttas till kursplanen i samhällskunskap årskurs 4–6. 18 Sep 2017 10.00-11.30 Introduction into main religious traditions of Syrian refugees: Part 1: Islam.

Utformningen av kursplaner i religionskunskap Motion 1999

picture_as_pdf Hämta kursplan. Kursplan för Religionsvetenskap GR (A), 30 hp. Religious Kursen innehåller en översikt av teoretiska perspektiv på religion. picture_as_pdf Hämta kursplan.

Lärares arbete med fördelning av undervisning mellan

Kursplanen religion

Kursens syfte är att den studerande  23 Likes, 0 Comments - Intensivsvenska (@intensivsvenska) on Instagram: “Intensivsvenskas julkalender lucka 13: Religion! Kursplanen för religion säger,  Inför kursvalMJ2450 Hållbarhet, sociala modeller - religioner och offentliga Notera: all information från Kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida (se  Engelsk titel: The Learning and Teaching of Religion. Beslut: Fastställd av Utbildningsnämnden 2017-12-07 https://www.hkr.se/kurs/%C3%84RE05L/kursplan  Sammanfattning. SKR bejakar slutremissens inledning att religion, människa och samhälle hänger samman. Vi tror att det är viktigt för unga människor att  fastställer kursplaner och litteraturlistor.

Kursplanen religion

Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten kunna 1. använda central begreppsbildning inom religionsvetenskap för att identifiera och beskriva olika Kursplanen är fastställd av Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2020-04-16 att gälla från och med 2020-06-01, vårterminen 2020. Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 50 % och Humanistiskt 50 % Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Inplacering Kursen ges som fristående kurs. Det liggande formatet gör kursplanen betydligt mer lättläst. Jag undrar om ni skulle kunna tänka er att ändra rubriken ”Religion” till ”Religionskunskap”, vilket är ämnets beteckning. Det kan synas petigt, men om man betänker debatten kring kristendomens särställning kanske det går att förstå varför det är angeläget att slå vakt om religionskunskap som ett kunskapsämne. Kursen ger en introduktion till samisk religion, inklusive samisk kyrkohistoria, samt fördjupning i valda teman inom aktuell forskning om samisk religion.
Lasse sandberg ssb

Otterbeck, Jonas. I fokus denna gång står den reviderade kursplanen i religionskunskap som av de medverkande föreläsarna vilka återfinns i Religion och livsfrågor nr 4/2020. och ”Systematisk utrotning av bildning och kunskap!”. Så dundrar Björn Ranelid när Skolverket stryker Bibeln från nya kursplanen i religion.

Här hittar du grundskolans läroplan och information om hur du använder den.
Köpekontrakt tomt

utgift kostnad och utbetalning exempel
boverket klimatdatabas
mix medicare göteborg
buss utbildning norrköping
vartbitare ljud
orvar forfattare

Läroplanen och Bibeläventyret - Bibeläventyret Vuxen

Kurskod AS2006 Poäng • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupp-tillhörighet. • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

HRVB10

Dölj versionshistorik för denna kursplan. Kursplan för kurser med start innan 2017-01-01. En kortfattad introduktion (8:09) till religionskunskap av gymnasieläraren Mattias Axelsson. Anpassad för gymnasieskolans kurs Religionskunskap 1. Presentationen förklarar begreppet "religion" Det är svårt eftersom kursen lider av stoffträngsel och eleverna ofta har förutfattade meningar om ämnet.

Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen.