FÖRTECKNING ÖVER KRAV - Swedac

7539

Konsekvensutredning – ändring av Transportstyrelsens

Användningen av cykelbelysning samt reflexer regleras i Sverige av Transportstyrelsens Författningssamling (2010:144) och Trafikförordning (1998:1276). Vid färd i mörker skall cykeln vara utrustad med vitt eller gult ljus framtill och rött ljus baktill, dessutom skall vit reflex finnas framtill, röd reflex baktill och orangegul eller vit reflex till sidorna. [ 2 ] Elsäkerhetsverkets författningssamling sjövägmärke skyltar enligt Transportstyrelsens föreskrifter om (TSFS 2019:12, Av Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2017:110 framgår vilka regler som gäller för flygning med obemannade luftfartyg, s.k. drönare. Se www.transportstyrelsen.se Bestämmelser finns i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2013:77. Se www.transportstyrelsen.se _____ Det är Transportstyrelsen som utfärdar tillstånd till redovisningscentraler och dvs uppfylla kraven i Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2016:47. Vad undersökningen ska innehålla framgår av Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2011:117, och de specifika medicinska kraven framgår av riktlinjer  4 § Föreskrifter om operationella krav för flygning enligt VFR under mörker finns dessutom i Transportstyrelsens författningssamling.

  1. Systembolaget södertälje luna öppettider
  2. Ifrs 13 värdering till verkligt värde
  3. Vem ar arbetsgivare
  4. Svensk deckare snoken
  5. Dubbdäck vilken tid
  6. Drottning blankas gymnasieskola ab, postgatan 15, 411 13 göteborg
  7. Us bnpl regulation
  8. Ägarbyte mc
  9. Itera cykel säljes
  10. Ingenjör utbildning lund

3 § trafikförordningen (1998:1276) Ikraftträdande: 2020-11-01: Grundförfattningar TSFS 2020:94: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil; Bemyndigande: 4 kap. 6 § trafikförordningen (1998:1276) Ikraftträdande: 2021-01-15: Grundförfattningar Transportstyrelsens författningssamling. Transportstyrelsens författningssamling : TSFS Sverige. Transportstyrelsen (utgivare) Alternativt namn: Transportstyrelsen Se även: Järnvägsstyrelsen (2004-2008) Se även: Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps - MSB

17 § (2003:438) att I kap 1 2 Sjöñrtsvekets (SJOFS 2005: 7) I kap. I § 0m ska på Eljude — ICO — i 00 — (TSFS Nya uppgifter och bestämmelser kring Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2018:40 och TSFS 2018:41.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd - Göta kanal

Transportstyrelsens författningssamling tsfs

drönare.

Transportstyrelsens författningssamling tsfs

Om du har frågor om föreskrifterna kan du kontakta Anders Gunneriusson.
Skogsbranden i västmanland turistväg

På Transportstyrelsens vägnar STAFFAN WIDLERT Yvonne Wärnfeldt (Väg- och järnvägsavdelningen) TSFS 2020:66: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2004:12) om undantag från bestämmelser om högsta tillåten hastighet med fordon; Bemyndigande: 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) Ikraftträdande: 2020-11-01: Grundförfattningar TSFS 2020:94: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil; Bemyndigande: 4 kap.

I Luftfartslagen: 2010:500 Luftfartsförordningen 2010:770, Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2012:93 94, 2016:95, 2017:110 finns  I övrigt har fartyg som medför fler än 12 passagerare i kommersiell trafik företräde framför andra fartyg.
Adobe flash install

gratis bildbank
distansutbildning mäklare gävle
källkritikens kriterier
registrerad partnerskap i sverige
lesothos huvudstad
d names for boys
nonverbal cues

Konsekvensutredning – ändring av Transportstyrelsens

Transportstyrelsens författningssamling TSFS: Reviews. User-contributed reviews Tags. Add tags for "Transportstyrelsens författningssamling : TSFS Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret. Translation failed, : Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret. Official publication: Transportstyrelsens författningssamling (TSFS); Number: TSFS 2009:59 Nya uppgifter och bestämmelser kring Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2018:40 och TSFS 2018:41. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton; beslutade den 23 mars 2018.

Tävling På Väg Transportstyrelsen - Canal Midi

1 SJÖFS 1979:14. Sjöfartsverkets författningssamling. SJÖFS 2017:25.

Begreppet författningssamling används i Finland för lagar och förordningar medan motsvarigheten för myndighetsföreskrifter benämns föreskriftssamlingar. Den engelska översättningen av ordet författningssamling är statute book men det har inte samma betydelse på andra språk som på svenska Vägverkets författningssamling. Transportstyrelsens firfattningssamling Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, ISSN 2000-1975 TSFS 2010:27 Utkom den avse Transportstyrelsens föresknfter (TSFS 2017: 15) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikaher i bulk (BCH-koden). På Transportstyrelsens vä31ar JONAS B JELFVENSTAM Tatjana Olson (Sjö- och luftfartsmdelningen) TSFS 2017:16 nycket 24 2017 s.JOFART Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrmu. Transportstyrelsens ñreskrifter (TSFS 2019:96) om föreskrifter för Söder- tälje kanal och Transportstyrelsens fdreskrifter (TSFS 2019:97) om före- skrifter fðr Trollhätte kanal. På Transportstyrelsens vägnar JONAS BJELFVENSTAM Johan Pettersson (Sjö- och luftfart) TSFS 2019:98 Utkom från trycket den 20 september 2019 SJÖFART råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart, 2 fartyg som har ett gemenskapscertLfikat for inlandss]öfart i enlighet med Transportstyrelsens fireskrifter och allmänna råd OFS 2014:96) om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, 3 fiskefartyg, 4 fritldsfartyg, eller 5. övnga fartyg med en största Iängd mindle an 15 meter.