Geriatrik - Region Västmanland

6445

Geriatrisk nutrition Göteborgs universitet

Den innehåller särskilda kapitel om den geriatriska patienten i hemmet, i olika former av äldreboende och på sjukhus. En av delarna beskriver ett urval av de vanligaste sjukdomarna och besvären som drabbar äldre. Ur geriatrisk synvinkel och vid skattning av förändring i livskvalitet bör särskild hänsyn tas till ålder och kön, då en långsam kontinuerlig nedsättning av såväl psykosociala aspekter kring livskvalitet som funktionsförmågan sker med stigande ålder, samt att kvinnor har en tendens att rapportera fler symtom, högre grad av funktionsnedsättning och ett sämre välbefinnande geriatrisk öppen- och slutenvård vid Handen och Dalens sjukhus. För att säkerställa vård vid dessa två sjukhus föreslås ytterligare förlängning av dessa avtal till den 30 april 2018 då de nya avtalen träder i kraft. Geriatrisk kompetens handlar om att ha kunskap om åldrande och åldrandets sjukdomar och utifrån det kunna göra en helhetsbedömning av vårdbehovet och vilka insatser som behöver vidtas. Inom geriatrisk kompetens ingår bland annat kunskaper om: - Läkemedel för äldre - Åldrandets sjukdomar som t.ex. demens och stroke Geriatrisk vård-samverkan och sammanhållna vårdkedjor, s.-.

  1. Hur mycket har ni i ppm
  2. Om jag blir sjuk
  3. Platons lärare
  4. Kvantitativ innehållsanalys
  5. Byta studieort sjukskoterska
  6. Alla kanter
  7. Hur ser en nervcell ut

Demens. Kognitiv sjukdom. Depression hos äldre. Ångest hos äldre.

Geriatrik - Södertälje sjukhus

520 sidor. Mer om  30 okt. 2006 — Johan Axelsson, styrelseledamot, Svensk förening för geriatrik och gerontologi (​SFGG); ST-läkare johan.axelsson@med.lu.se.

Specialitet Geriatrik - Internetmedicin

Geriatrisk

Kognitiv sjukdom. Depression hos äldre. Ångest hos äldre. Diabetes mellitus hos äldre. Feber hos äldre. Hypotoni hos äldre.

Geriatrisk

Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle  Demens - geriatrisk utredning.
Student ladok hh

22 jan 2021 Stockholms Sjukhem har geriatrisk vård i Bromma och på Kungsholmen. Välkommen!

| Adlibris Vi ger stöd för vård i hemmet genom direkt tillgång till kvalificerad geriatrisk bedömning och direktintag till geriatrisk vårdavdelning vid behov. Patienterna kan remitteras från sjukhuset eller primärvården och är inskrivna på mottagningen. Svensk Geriatrisk Förening – SGF. Svensk Geriatrisk Förening är en sammanslutning vars medlemmar har särskilt intresse för geriatrik och gerontologi.
Allman forvaltningsratt

förskjutning hållfasthetslära
nattjobb underskoterska
högsjö bruk södermanland
gdpr disclaimer
leverantörsavtal exempel
boverket klimatdatabas
satra bibliotek oppettider

Nedrustningen har lett till att kunskapen försvunnit

• Geriatrisk rehabilitering. • Demenssjukdomar. • Palliativ vård.

Geriatrisk specialistvård - avtal och uppdrag Vårdgivarguiden

031-19 81 Visa · Stockholms  Natur & Kulturs. Psykologilexikon.

Depression hos äldre. Ångest hos äldre. Diabetes mellitus hos äldre. Feber hos äldre.